China Classification Society

Marine surveyors and classification societies

Key Services Marine Surveyor

China Classification Society

CCS Mansion, 9 Dongzhimen Nan Da Jie, Beijing